Information

Velkommen til Biblioteksafgiftens selvbetjeningsløsning

Er du endnu ikke tilmeldt Biblioteksafgift, kan du læse nærmere om ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, www.slks.dk under Biblioteker, Biblioteksafgift, hvorfra du også kan tilmelde dig ordningen elektronisk.

Er du tilmeldt Biblioteksafgift og har du NemID, kan du se din titelliste ved den seneste udbetaling her.

Du skal være opmærksom på, at titellisten kun viser de titler, der er med i den seneste udbetaling af biblioteksafgift. Vi opdaterer først titellisten igen ved næste udbetaling af biblioteksafgift og som nytilmeldt er titellisten først  tilgængelig da.